naziv operacije: pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju akronim: pakt

Obdobje izvajanja operacije: 1.7.2017 – 30.4.2020 

Namen operacije:

Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

Testiranje oziroma demonstracija v okviru pilotno/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

 


KLJUČNI CILJI OPERACIJE

1.      Cilj: Virtualni rezervoarji energije v procesih. Opis: Zajeti energetsko fleksibilnost iz virtualnih rezervoarjev v procesih pri vključenih industrijskih odjemalcih brez škodljivega vpliva na poslovni proces. 

2.      Cilj: Agregacijsko trgovalna platforma. Opis: Vzpostaviti agregacijsko trgovalno platforma za deležnike v verigi dobave in uporabe električne energije, ki je namenjena vsem deležnikom trga.

3.      Cilj: Povezovanje števca v sistem trgovanja z energijo. Opis: Števec AM550 opremiti z dodatnim vgrajenim komunikacijskim modulom za povezovanje na sistem trgovanja z energijo.

4.      Cilj: Razviti platformo za izdelavo števca električne energije, skladnega s standardom IEC61850. Opis: Razvili bomo platformo za naslednjo generacijo digitalnih števcev električne energije.

5.      Cilj: Izdelava NB-LTE komunikacijskega modula. Opis: Razvit in verificiran komunikacijski modul s tehnologijo NB-LTE za AM550 števec.


Povezava na EU-Skladi

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Zagrebška cesta 40a

2000 Maribor