PROJEKTI IN PARTNERSTVA

Mednarodno sodelovanje nam prinaša nova znanja in pomembna partnerstva.

V Semantiki že skoraj desetletje razvijamo odlične IT rešitve na področju kulturne dediščine, ki jih dopolnjujejo različni projekti z domačimi in tujimi partnerji. Uspešno sodelovanje doma in po svetu širi naša obzorja, znanje in izkušnje, hkrati pa pomeni veliko priznanje za naše delo. 


NAŠI PROJEKTI

Europeana Inside

Evropski projekt

Omrežje 26 partnerjev iz kulturnih ustanov, agregatorjev in ponudnikov programske opreme iz vse Evrope, ki je v okviru projekta izdelalo Europeana Connection Kit (ECK) - orodje, ki poenostavlja izvoz opisnih metapodatkov v evropsko digitalno knjižnico Europeano (www.europeana.eu). Projekt se je začel aprila 2012 in je trajal 30 mesecev. Sofinanciran je bil s strani Evropske unije v okviru programa CIP-ICT-PSP za podporo digitalni agendi za Evropo.

Europeana Creative

Evropski projekt

Cilj projekta Europeana Creative je bil prikazati možnosti kreativne ponovne uporabe kulturnih vsebin, objavljenih na evropskem kulturnem portalu Europeana. Semantika je kot tehnični partner soustvarjala pilotno aplikacijo s področja prirodoslovja, pri tem pa smo sodelovali predvsem s Prirodoslovnim muzejem iz Prage. V okviru projekta je nastal tudi portal Europeana Labs - mesto za vse, ki jih zanima, kako enostavno uporabiti storitve, ki jih za kreativno ponovno uporabo vsebin ponuja Europeana.

Europeana Food and Drink

Evropski projekt

Pod vodstvom britanske organizacije Collections Trust smo v okviru tega evropskega projekta raziskovali kreativno ponovno uporabo evropske kulturne dediščine s področja hrane in pijače. V sodelovanju s Horniman Museum and Gardens je nastala spletna aplikacija Tea Trail London (teatrail.london), ki ljubitelje čaja popelje po poteh čaja v britanski prestolnici.

International Council of Museums

Mednarodno partnerstvo

Ob Mednarodnem dnevu muzejev 2015 smo se v sodelovanju z ICOM Slovenija uspešno povezali z Mednarodno skupnostjo muzejev ICOM v Parizu, s katerim smo sklenili dogovor o dolgoročnem sodelovanju.

Collections Trust

Mednarodno partnerstvo

Semantika z britansko organizacijo Collections Trust, ki deluje na področju kulturne dediščine in skrbi tudi za mednarodno priznani muzejski standard SPECTRUM, uspešno sodeluje že dalj časa. Sodelovanje smo v letu 2013 formalizirali s podpisom pogodbe o sodelovanju, s katero smo začeli dolgoročno partnerstvo in prvega od zastavljenih skupnih projektov: Museums.UK.

Svet članov Europeane

Mednarodno sodelovanje

Člane omrežja Europeane od leta 2015 zastopa Svet članov (Members' Council), ki ga sestavlja 50 članov sveta (Councillors). Le-ti soodločajo o vodenju organizacije Europeana Foundation, ki stoji za storitvami Europeane. Europeana je na spletnih volitvah, ki so potekale v začetku novembra 2014, izbrala člane sveta, ki bodo v imenu celotnega omrežja soodločali o nadaljnjem razvoju organizacije. Med izvoljenimi je tudi Sašo Zagoranski. Svet članov je z delom pričel v januarju 2015.

Skupnost muzejev Slovenije

Sodelovanje

S ciljem vzpostavljanja enotnih standardov na področju muzejske dokumentacije, povečevanja prepoznavnosti slovenske kulturne dediščine doma in v tujini ter izvedbe skupnih projektov Semantika že od leta 2009 sodeluje s Skupnostjo muzejev Slovenije - krovno organizacijo slovenskih muzejev in galerij.

EU Web Award

Semantika

Evropski muzejski portal Museums.EU je zmagal na tekmovanju EU Web Awards, ki nagrajuje najboljše evropske spletne strani z domeno .eu. Slavnostna razglasitev in podelitev nagrad je potekala 19. novembra 2014 v Bruslju.

PAKT

Evropski projekt

Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«. Preberi več